Camp de pràctiques, zona d’approach i zona de putting green. Accès gratuït.